',
',
',
',
',
',

Александър Дянков

Александър Дянков
Aдвокат, Член на Управителния съвет на ААФ
(+359) 888 420 709
al_diankov@abv.bg
 
 
 
 
 
 
Александър Дянков притежава 30 годишен професионален опит, като адвокат.

Tой е завършил Софийски университет “ Св. Климент Охридски“.

През 1991 г. е изкарал стаж в Парижка адвокатска колегия.

През 1992 г. е бил стажант в Съвета на Европа, при Европейския съд по правата на човека (в
Страсбург).

Александър Дянков е специализирал в областите на гражданското право, вещното право,
облигационното право, семейното право, търговското право и фирменото право.

Той владее френски и английски език.

Александър Дянков е учредител на сдружение «Интерадвокат».

Black and White Premium WordPress Theme