',
',
',
',
',
',

Дилян Начев

Дилян Начев
Адвокат
(+359) 88 894 5142
dilyan.nachev@yahoo.fr
 
 
 
 
 
 

Дилян Начев работи от няколко години като главен асистент в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и като адвокат вписан в Софийска адвокатска колегия.

Той се дипломира през 2010 г. от университета Лион II „Люмиер“. След завръщането си в България, започва професионалната си кариера в Софийския университет, първоначално като асистент, а след това като главен асистент.

През 2016 г. Дилян Начев е защитил докторска дисертация на тема злоупотребата с право („Злоупотреба с право / понятие, приложно поле, последици /).

Той е работил като юридически консултант в адвокатска кантора „Илиева, Вучева и Ко“, след което, през 2013 г., е станал адвокат в Софийската адвокатска колегия. Оттогава Дилян Начев е основал собствена адвокатска кантора в София. Кантората предоставя юридически услуги на своите клиенти, предимно в следните области: търговско право, гражданско право, вещно право, семейно право. Дилян Начев осигурява процесуално представителство пред всички български юрисдикции.

От 2013 г. Дилян Начев е и медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на Република България.

Дилян Начев владее перфектно френски и английски език, и има добри познания по руски език. В момента той е член на Френско-българската търговска и индустриална камара.

За повече информация, може да посетите Интернет сайта на кантората, www.nlaw.bg.

Black and White Premium WordPress Theme