',
',
',
',
',
',

Относно ААФ

„Асоциация на адвокатите франкофони“ е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, извършващо общественополезна дейност. Основана в България през 2019 г., тя има за цел да обединява френскоговорящи адвокати, които се стремят да промотират франкофонията и да допринасят за развитието на правото.

Устав и мисия на ААФ
Структура на сдружението

Black and White Premium WordPress Theme