',
',
',
',
',
',

Председател на ААФ

Лиляна Бакайоко
Aдвокат от Парижка и Софийска адвокатски колегии, Председател на Асоциация на адвокатите франкофони
(+33) 6 03 71 96 82, (+359) 878 284 106
liliana.bakayoko@gmail.com


 
 
Лиляна Бакайоко е Aдвокат от Парижка и Софийска адвокатски колегии. Тя е едновременно правен теоретик и правен практик, и е квалифицирана както в областта на френското право, така и в областта на българското право.

Тя се е дипломирала в Университет Пантеон-Асас (Париж II) (Université Panthéon- Assas (Paris II)), където през 2003 г. е защитила докторската си дисертация, „Ангажиментът в правото“ (L’engagement en droit). Тя е придобила и следдипломна квалификация по българско право в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2003 г., Лиляна Бакайоко е получила Сертификат за адвокатска правоспособност в Училището за професионално обучение на Адвокатските колегии към Парижки апелативен съд (École de Formation professionnelle des Barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB)). Тя е положила клетва като адвокат от Парижка адвокатска колегия през 2004 г. През 2010 г. тя е станала адвокат и от Софийска адвокатска колегия.

В допълнение към упражняването на адвокатската си професия, Лиляна Бакайоко е преподавала право в престижни висши учебни заведения в Париж в продължение на десет години. Тя е автор на книгата „Ангажиментът в правото (Индивидуализацията и Гражданският кодекс през XXI век)“ (L’engagement en droit (L’individuation et le Code civil au XXI ème  siècle)), публикувана на френски език от издателство Éditions Publibook Université, Париж, Франция.

Лиляна Бакайоко разполага със значителен опит в областите на трансграничните сделки и на отношенията между бизнеси и правителства.

Нейните сфери на дейност включват учредяване, управление и развитие на предприятия, стратегически съюзи и международни инвестиции.

Тя пряктикува на френски, английски и български език. Адвокатската й кантора предоставя юридически услуги в областта както на френското право, така и на българското право, и съдейства на клиентите си пред френските и пред българските съдилища, основно в следните области: търговско право, дружествено право, международно частно право, данъчно право, право на конкуренцията, енергийно право, право на интелектуалната собственост, гражданско право, семейно право, вещно право, потребителско право, трудово право, право на обществените поръчки, европейско право, процесуално право и арбитраж.

Лиляна Бакайоко е член на French-Speaking International Lawyers и на Френско-българската търговска и индустриална камара.

За повече информация, може да посетите Интернет сайта на кантората, https://www.liliana-bakayoko-avocat.com/.

Black and White Premium WordPress Theme