',
',
',
',
',
',

Структура на сдружението

Основни органи на Асоциация на адвокатите франкофони са Общото събрание и Управителния
съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
Лиляна Бакайоко е Председател на Асоциация на адвокатите франкофони. Председателят
представлява ААФ пред трети лица. Той е избран от Управителния съвет.

Liliana

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Управителният съвет е управителен орган на сдружението. Членовете му се избират от Общото
събрание. Членове на Управителния съвет са Лиляна Бакайоко и Александър
Дянков
.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Общото събрание е върховен орган на сдружението.

Black and White Premium WordPress Theme