',
',
',
',
',
',

Устав и мисия на ААФ

Сред основните мисии на ААФ се намира извършването на действия устремени към постигането на следните цели:
развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;
развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието, науката и културата;
реализиране и насърчаване на обмен на информация относно съдържанието и практическото приложение на законодателствата на Франция, България и други страни от франкофонската общност;
активно ангажиране на адвокатите с международно сътрудничество и подпомагане на развитието на всякакви професионални и културни прояви с участие на адвокати практикуващи във Франция, в България и в други страни от франкофонската общност;
насърчаване на установяването и прилагането на добри европейски практики в областта на адвокатската професия;
формулиране на предложения за промени в законодателството;
насърчаване на еволюцията на правните норми.

Устав на ААФ

Black and White Premium WordPress Theme