',
',
',
',
',
',

Френско-българска търговска и индустриална камара

Френско-българска търговска и индустриална камара (ФБТИК) е организация с нестопанска цел,
която обединява над 200 френски, български и международни компании. Тя цели окуражаването
и развитието на икономическите и търговски отношения между Франция и България.
Основните й мисии включват:
представляване на френския бизнес в България;
оказване на съдействие на български компании, които желаят да развиват дейност във Франция.

За повече информация, може да посетите уебсайта на организацията, https://www.ccifrance-bulgarie.org/.

Асоциация на адвокатите франкофони е член на Френско-българска търговска и индустриална камара. ААФ работи в сътрудничество с ФБТИК за нуждите на изпълнението на следните мисии:
реализиране и насърчаване на обмен на информация относно съдържанието и практическото приложение на законодателствата на Франция, България и други страни от франкофонската общност;
формулиране на предложения за промени в законодателството;
насърчаване на еволюцията на правните норми;
развитие на образованието, науката и културата.

 

Black and White Premium WordPress Theme