',
',
',
',
',
',

Четин Казак

Четин Казак
Адвокат
(+359) 888 253 356
tchetin@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
Четин Казак е български политик, който упражнява професиите на адвокат (вписан в Софийска адвокатска колегия), преподавател по право и арбитър.

Четин Казак е завършил следдипломна квалификация по Международно търговско право в Университета на Бургундия, в Дижон (Франция). Той е защитил докторска дисертация по право в Института за държавата и правото при Българска академия на науките.

През 2001 г., Четин Казак е бил избран за член на Народното събрание на Република България. Той е заемал длъжността народен представител в продължение на 16 години, от 2001 до 2017 г. През този период, той е изпълнявал функциите на Вице-президент на Парламентарната асамблея на НАТО, Ръководител на Българската делегация в Парламентарната асамблея на НАТО и Ръководител на Българската делегация в Парламентарната асамблея на Франкофонията.

През периода 2005-2007г., Четин Казак е бил член наблюдател в Европейския парламент.

Четин Казак упражнява адвокатската професия от 2003 г. Той практикува основно в областите на търговското право, административното право и международното право. Той предоставя услуги на български инвеститори, като им помага да развият международни контакти с Франция, Турция, Казахстан, Мароко и Катар.

От 2019 г., Четин Казак преподава право в следните висши учебни заведения, намиращи се в София: Нов български университет, Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Висшето училище по телекомуникации и пощи.

От 2019 г., Четин Казак заема длъжността арбитър към Международния арбитражен съд в София. Четин Казак владее перфектно български и турски език, и много добре английски, френски и руски език.

За повече информация, може да посетите Интернет сайта https://www.lex.bg/members/tchetin/indexe.php

Black and White Premium WordPress Theme