',
',
',
',
',
',

Lexbase

Lexbase е френски юридически издател, предоставящ достъп до нормативни текстове, съдебна практика, юридически новини и колективни договори. Асоциация на адвокатите франкофони (AAF) е основен партньор на Lexbase в България. AAF съдейства на Lexbase за нуждите на изпълнението на проекта му за разработване на мащабна международна база данни, като му предоставя резюмета на френски език на съдебни решения постановени от български съдилища в областта на търговското право.

За повече информация, може да посетите уебсайта на организацията, https://www.lexbase.fr/.

Black and White Premium WordPress Theme